Värmepumpar i Arvika

Behöver du en ny värmepump? Här kan du läsa mer om olika typer av värmepumpar och vilken som passar just för dina förutsättningar.


Vanliga värmekällor för värmepumpar är berggrund, jord/mark och sjövatten. Vilken som är den bästa värmepumpen för dig beror på dina förutsättningar och det gäller att välja en lösning som passar just dina förutsättningar.

Att välja rätt värmepump

Vilken värmepump är rätt för dig? Här går vi igenom tre vanliga sätt att värma upp en fastighet.

Bergvärme

Bergvärme är idag ett populärt val som primär värmekälla för ett hus.

Det finns flera anledningar till att välja en bergvärmepump.

En anledning är att bergvärme är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. När solen värmer upp berggrunden lagras värmen i berget som pumpen sedan använder för att värma upp ditt hus.

En annan anledning till bergvärmepumpens popularitet är att en bergvärmepump många gånger är det mest ekonomiska alternativet på längre sikt.
Själva installationen av bergvärme har ofta en högre kostnad än andra lösningar på grund av att man måste borra ett hål på mellan 100 och 200 meter. Det är dock få andra lösningar som betalar av sig själva på det sätt som en bergvärmepump gör. De sänkta uppvärmningskostnaderna du får med bergvärme betalar över tid hela kostnaden för installationen. Normalt sett brukar man räkna med att återbetalningstiden är mellan 5 till 10 år innan uppvärmningssystemet har betalat tillbaka hela investeringskostnaden.

Jordvärme

Jordvärme passar dig som har en lite större tomt kring fastigheten.
Jordvärme är (precis som bergvärme) förnyelsebar energi som kommer från solens strålar.
Installationen av en jordvärmepump görs genom att man gräver ner en kollektorslang på cirka en meters djup på tomten. I slangen cirkulerar det vätska som värms upp av jordvärmen som lagrats från solvärmen i marken. Pumpen distribuerar ut den uppvärmda vätskan i din fastighet och värmer upp huset. Processen upprepas sedan genom att vätskan pumpas ut igen och värms upp av värmen i marken.

Sjövärme

Precis som med jordvärme använder en sjövärmepump en kollektorslang.
Skillnaden är att slangen ligger på sjöbotten och hålls ner med tyngder. Värmen i sjövattnet värmer sedan upp huset på samma sätt som jordvärme. För att kunna installera sjövärme krävs det att du har en sjötomt och att du införskaffar ett tillstånd från kommunen du bor i.

Välj en värmepump anpassad för det nordiska klimatet

Spara pengar

En investering i en ny värmepump är en besparing på längre sikt. En ny värmepump värmer upp ditt hus effektivare och till en lägre kostnad än en gammal pump och därmed återbetalar den sig själv över tid.

Byta bergvärmepump

Visste du att du kan byta ut din gamla bergvärmepump mot en ny utan att behöva fundera på om den passar ditt nuvarande borrhål? Vi säljer värmepumpar som anpassar sig efter det befintliga borrhålet oavsett hur djupt det är. Kontakta oss när du behöver hjälp med skaffa en ny bergvärmepump eller jordvärmepump som passar dina nuvarande förutsättningar.

Frågor och svar

När du har frågor kring värmepumpar är du alltid välkommen att kontakta oss på Björklunds rör och vi svarar gärna på alla dina frågor nedanför   

Kontakta oss

Björklunds Rör AB, Lars


Adress: Spårgatan 17, 671 30 Arvika‎

Telefon: 0570-71 16 45

E-post: bjorklunds.ror.lars@telia.com